Een hoortest is altijd gratis en geeft u binnen de 15 minuten een beeld van uw gehoorstatus.

Er wordt een tonaal en spraakaudiogram afgenomen om de mate van gehoorvermindering zo correct mogelijk weer te geven.

Daarna kijkt de audiologe samen met u naar de mogelijke oplossingen voor uw gehoorprobleem.